Indicatie/techniek

Bottumoren zijn zeldzame laesies, de diagnostiek en behandeling vindt daarom over het algemeen plaats in gespecialiseerde ziekenhuizen. De patiënten worden hier in gespecialiseerde multidisciplinaire teams (o.a. orthopeed, oncoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog) besproken.

 

Helaas is het niet mogelijk het volledige spectrum van ossale tumoren te bespreken. Het primaire doel van deze module is dan ook een algemene overview te geven, inzicht te geven hoe een ossale laesie op conventioneel onderzoek nauwkeurig beschreven moet worden en wat de belangrijkste benigne en maligne kenmerken zijn van ossale laesies.

 

Indicatie

Voor de beeldvorming van bottumoren kan röntgen, echografie, MRI, CT, PET CT en skeletscintigrafie onderzoek gebruikt worden (Positron Emissie Tomografie CT/PET CT en skeletscintigrafie zijn nucleair geneeskundige onderzoeken)

 

Een röntgenopname kan al heel veel essentiële informatie geven over een ossale laesie en mag daarom nooit ontbreken bij de diagnostiek. Dit komt o.a. door de typische radiologische kenmerken en de relatief lange ervaring die we hebben met bottumoren op de röntgen onderzoeken. Regelmatig kan de diagnose al gesteld worden op een röntgenonderzoek. In één beeld is namelijk vaak goed te zien hoe de laesie zich gedraagt in het bot (de locatie en het patroon van destructie) en of er calcificaties of ossificaties zijn. De weinig dense gedeelten van een leasie, met name als deze buiten het bot groeien, zijn daarentegen niet goed te zien. Daarom worden er bij verdenking op een aggressieve laesie ook andere technieken ingezet voor verdere karakterisatie. MRI is bijvoorbeeld geschikt voor karakterisatie en bepalen van de lokale uitgebreidheid en CT, PET CT en skeletscintigrafie worden vaak gebruikt voor ziekte stadiering.

 

Bij onduidelijkheid of twijfel over de diagnose zal een botbiopt verricht worden. Het botbiopt wordt vaak uitgevoerd door een interventieradioloog. Verder kan nog gekozen worden voor een open biopt door de orthopedisch chirurg. De route van een biopt moet overigens zorgvuldig gekozen worden omdat er altijd risico is op meeslepen van tumorcellen in het biopsietraject. Daarom worden dergelijke biopten vaak in een gespecialiseerd oncologisch centrum verricht.

 

Techniek

In deze module zal alleen het conventionele röntgenonderzoek besproken worden. Voor een goede beoordeling van een bottumor dient de laesie volledig en duidelijk afgebeeld te zijn, het liefst in tenminste twee richtingen. Verder zijn oude röntgenonderzoeken van grote waarde; is het een nieuwe laesie? Is de laesie veranderd in de loop van de tijd? Is er sprake van snelle of trage groei?