Indicatie/techniek

Indicatie

In deze module wordt algemene informatie gegeven over het echo onderzoek van de buik. Met name de mogelijkheden en de beperkingen komen uitgebreid aan bod.

Belangrijke indicaties:

 • Buikpijn (o.a. appendicitis, galstenen, nierstenen) Herniatie; navelbreuk (umbilicalis), liesbreuk (inguinalis).
 • Ascites
 • Abdominaal aneurysma
 • Afwijkende bloeduitslagen (lever- en nierfunctiestoornis)
 • Onbegrepen koorts
 • Trauma (screening inwendige bloeding)
 • Oncologie (screening levermetastasen)


Techniek

Voor de basiskennis over de echo techniek wordt geadviseerd de module Echo techniek te volgen. 


Ter herhaling:
de locatie en richting  van de transducer op de huid van de patiënt bepalen uiteindelijk wat voor/achter en links/rechts is op het verkregen beeldmateriaal.


Over het algemeen geldt in het transversale vlak:

 • De bovenkant van het echobeeld is de anterieure (ventrale) zijde en de onderkant is de posterieure (dorsale) zijde. 
 • Links op het echobeeld is in werkelijkheid rechts en visa versa.  Je kijkt als het ware onderaf tegen het lichaam aan (net zoals bij een transversale coupe van een CT scan).
Echo abdomen; linker nier in het transversale vlak.

Figuur 1a. Linker nier in het transversale vlak.

Over het algemeen geldt in het sagittale vlak:

 • De bovenkant van het echobeeld is de anterieure zijde en de onderkant is de posterieure zijde. 
 • De rechterkant op het echobeeld is het voeteinde (= caudaal) en de linkerkant is het hoofdeinde (= craniaal).
Echo abdomen; linker nier in het sagittale vlak.

Figuur 1b. Linker nier in het sagittale vlak. 

Oriëntatie tip bij het uitvoeren van een onderzoek: de bovenkant is dus altijd, ongeacht van de positie en draaiing, de huidzijde. De algemene regel is dat elk orgaan en elke afwijking in twee richtingen bekeken worden; normaal gesproken betreft dit de transversale richting en de sagittale richting. De posterieure geluidstransmissie en slagschaduw zijn echografische kenmerken die veel toegepast worden bij het onderzoek echo abdomen. Zie ook onderdeel artefacten bij module Echo techniek.