Algemeen

Echografie is een onderzoek dat laagdrempelig ingezet kan worden. Het is namelijk relatief goedkoop en snel. Daarnaast wordt de patiënt niet blootgesteld aan ioniserende straling. 

Figuur 1 toont een overzicht om een idee te geven waar het echo onderzoek allemaal voor ingezet kan worden. De lijst bevat alleen onderzoeken die door de radioloog worden verricht, zo wordt bijvoorbeeld het prenatale echo onderzoeken bij zwangere vrouwen uitgevoerd door gespecialiseerde verloskundigen.

Overzicht van echo onderzoek indicaties

Figuur 1. Globaal overzicht van echo onderzoek indicaties.

Een groot voordeel van de echo is dat het klinisch beeld in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij lokale drukpijn of palpabele zwelling, meteen te correleren is met bevindingen op het echobeeld. Bovendien is het een dynamisch onderzoek met bewegende beelden. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld een hernia inguinalis aan te tonen tijdens Valsava of de comprimeerbaarheid van de galblaas of vaten te beoordelen (fig. 2)

Dynamisch echo onderzoek bij een hernia inguinalis

Figuur 2. Hernia inguinalis (verricht tijdens Valsava gevolgd door compressie).

Helaas heeft echo-onderzoek ook enkele beperkingen. Niet alle patiënten zijn even geschikt voor een echo onderzoek. Bij adipeuze patiënten kan het vrij lastig zijn om alles goed in beeld te krijgen (fig. 3). Daarnaast is de kwaliteit van het onderzoek sterk afhankelijk van de ervaring van degene die de echo uitvoert.

Klik voor overlay

Echografie van een slanke patient en een patient met adipositas
Echografie van een slanke patient en een patient met adipositas

Figuur 3. Verschil in beeldkwaliteit bij een adipeuze versus slanke patiënt. 

Voor verdere details over een specifiek echo onderzoek wordt verwezen naar het desbetreffende module, bijv. module Echo abdomen algemeen.