Echografie

Echografie werkt door middel van geluidsgolven, welke niet schadelijk zijn (zie module Echografie Techniek). Het is snel, niet-invasief en vrijwel altijd beschikbaar. Het is met name geschikt voor de beoordeling van weke delen en wordt het meest toegepast voor het beoordelen van het abdomen, de mammae, het scrotum, de hals of het skelet/bewegingsapparaat. Het is een dynamisch onderzoek waarbij er onder andere gekeken kan worden naar de peristaltiek van de darmen, beweegbaarheid van een structuur (bv een steen in de galblaas of hernia inguinalis) en de comprimeerbaarheid van een structuur (bv appendix, galblaas of venen in armen en benen), zie figuur 4.

Dynamisch echo onderzoek bij een hernia inguinalis

Figuur 4. Hernia inguinalis (verricht tijdens Valsava gevolgd door compressie).

Bijkomend voordeel is dat er direct contact is tussen de radioloog en de patiënt. De patiënt kan precies aangeven waar de pijn is en of er sprake is van drukpijn. Eventueel kan er direct een echogeleide infiltratie (bv. bij een bursitis) of echogeleid biopt verricht worden (bv. bij een verdachte leverlaesie). Hoe oppervlakkiger structuren gelegen zijn, hoe beter ze echografisch te beoordelen zijn. Het is bij uitstek een goed en veilig onderzoek om de buik van kinderen of slanke volwassenen te beoordelen. Het onderzoek is minder geschikt bij adipeuze patiënten, voor het beoordelen van diep gelegen regio’s zoals het kleine bekken of regio’s waar zich ossale of luchthoudende structuren bevinden. 

 

Daarnaast is de kwaliteit afhankelijk is van de echografist en worden er door de echografist maar een selectie van beelden opgeslagen welke door andere artsen vaak lastig te interpreteren zijn. Het verslag waarin de radioloog de bevindingen beschrijft is leidend, de opgeslagen beelden dienen enkel ter illustratie hiervan.

Voorbeelden echografie indicaties:
Abdomen (fig. 5&6): oorzaken acute buikpijn (appendicitis, cholecystitis, diverticulitis), hydronefrose, beoordelen afmetingen van organen, vrij vocht na trauma, scrotum bij verdenking torsio testis of RIP.

Klik voor overlay

Appendicitis op een echo onderzoek, met vrij vocht en vetinfiltratie
Appendicitis op een echo onderzoek, met vrij vocht en vetinfiltratie

Figuur 5. Echo abdomen. Verdikte gelaagde appendix met rondom uitgebreid vetinfiltratie en een spoortje vrij vocht; passend bij een acute appendicitis.

Klik voor overlay

Echo onderzoek; gezwollen rechter testis met afwezig color Doppler signaal, passend bij een torsio testis.
Echo onderzoek; gezwollen rechter testis met afwezig color Doppler signaal, passend bij een torsio testis.

Figuur 6. Echo scrotum. Testes in transversale vlak met color Doppler (links op het echobeeld is in werkelijkheid rechts en visa versa). Gezwollen rechter testis met vrijwel afwezig color Doppler signaal; torsio testis.    

Skelet (fig. 7): artritis/synovitis, peespathologie (rupturen en ontstekingen), echogeleide infiltraties, karakteriseren oppervlakkige zwellingen, heupdysplasie.

Klik voor overlay

Supraspinatuspees ruptuur op een echo onderzoek
Supraspinatuspees ruptuur op een echo onderzoek
Supraspinatuspees ruptuur op een echo onderzoek

Figuur 7. Echo schouder met een afbeelding van supraspinatuspees insertie. Er is sprake van een full-thickness ruptuur centraal in de pees; focaal afwezig vezelstructuur waarbij het defect wordt gevuld met vocht. Tevens begeleidend vocht in de bursa.

Vaten: veneuze trombose armen of benen, diameter aorta.
Hersenen: bij neonaten via de nog open fontanellen.