Fractuur

Proximale humerusfractuur

Fractuur (= botbreuk): een onderbreking van de continuïteit van het bot. Proximale humerusfracturen komen veel voor, met name bij ouderen patiënten met osteoporose. Een veel gebruikte classificatie is de Neer classificatie. Hierbij wordt de humeruskop opgedeeld in vier segmenten (fig.13):

I.  Humerusschacht.

II. Humeruskop (het articulerende segment).

III. Tuberculum majus (aanhechting rotatorcuff spieren m.u.v. de m. subscapularis).

IV. Tuberculum minus (aanhechting m. subscapularis).

Schouder; anatomische nek en chirurgische nek.

Figuur 13. De vier segmenten van de humeruskop.

De anatomische nek bevindt zich tussen de twee tubercula en de humeruskop. De chirurgische nek is een predilectieplaats voor fracturen en bevindt zich tussen de humerusschacht en de twee tubercula. Bij een humerusfractuur kunnen de fractuurfragmenten verplaatsen van hun normale anatomische positie, ook wel bekend als disloceren. 

 

 

Sprake van dislocatie proximale humerusfractuur bij:

– verplaatsing van fractuurfragment >= 1 cm

en/of

– angulatie (= kromming) van een fractuurfragment van > 45°

 

 

Neer classificatie (fig 14/15):

  • 1-part: niet-gedisloceerde fracturen (ruim 80% van alle proximale humerusfracturen).
  • 2-part: dislocatie met een fractuur door de chirurgische nek of het tuberculum majus of het tuberculum minus.
  • 3-part: dislocatie met een fractuur door de chirurgische nek met het tuberculum majus of samen met het tuberculum minus.
  • 4-part: dislocatie met een fractuur door de chirurgische nek en het tuberculum majus en minus en door de anatomische nek.
1-part, 2-part, 3-part en 4-part proximale humerusfractuur.

Figuur 14. Voorbeelden van een 1-part, 2-part, 3-part  en 4-part proximale humerusfractuur. 

Klik voor overlay

Tuberculum majus fractuur (1-part proximale humerusfractuur). Een 4-part proximale humerusfractuur-dislocatie.
Tuberculum majus fractuur (1-part proximale humerusfractuur). Een 4-part proximale humerusfractuur-dislocatie.

Figuur 15. Tuberculum majus fractuur zonder dyslocatie,1-part proximale humerusfractuur (a). Een 4-part proximale humerusfractuur-dislocatie (b). Bij de 4-part fractuur is tevens een vet-vloeistof spiegel te zien, duidend op een lipohemartrosis.

Bij een verdenking op 3 en 4 part fractuur wordt over het algemeen aanvullend een CT-scan gemaakt. 


Enkele ongunstige prognostische kenmerken voor fractuurgenezing & stabiliteit:

  • Veel “parts”.
  • > 1 cm dislocatie t.h.v. mediale overgang humerusschacht naar humeruskop (= verstoring “medial hinge”). De vascularisatie komt hierbij in gevaar (grote kans op kopnecrose!).
  • Verplaatsing tuberculum majus in subacromiale ruimte (= ruimte direct onder het acromion).